கடலூர் தொகுதி – ஐயா முத்துராமலிங்கத்தேவர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

33

கடலூர் தெற்கு ஒன்றியம் பாதிரிகுப்பம் பகுதியில் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் ஐயா அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.