ஒட்டபிடாரம் தொகுதி – ஐயா வ உ சி புகழ் வணக்க நிகழ்வு

73

ஓட்டப்பிடாரம் சட்டமன்ற தொகுதி கருங்குளம் கிழக்கு ஒன்றியம் செக்காரக்குடி ஊராட்சியின் சார்பாக ஐயா கப்பலோட்டிய தமிழன் வ உ சி அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது …!