வேளச்சேரி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

39

நாம் தமிழர் கட்சி, வேளச்சேரி தொகுதி, தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை அக்டோபர் 2, 3 மற்றும் 4 ஆகிய தேதிகளில் நாம் தமிழர் கட்சி தலைமையின் அறிவுறுத்தலின்படி, இம் மூன்று நாட்களிலும் மாநிலம் தழுவிய உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.