வந்தவாசி தொகுதி – கொடியேற்றும் விழா

17

வந்தவாசி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட தெள்ளார் ஒன்றியம் ஊரக வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் அருகில் கொடியேற்றும் விழா நடைபெற்றது.