மதுரை கிழக்கு – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

32

நாம் தமிழ் கட்சி மதுரை மாவட்டம் கிழக்கு தொகுதி சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது. இதில் தொகுதி உறவுகள் மற்றும் முக்கிய பொறுப்பாளர்கள் கலந்துகொண்டனர்.