மதுராந்தகம் தொகுதி – கொடியேற்றும் நிகழ்வு

29

04.10.2020 ஞாயிறு அன்று மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட தொழுப்பேடு பகுதியில் கொடியேற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது