பேராவூரணி- பனை திருவிழா 2020

82

பேராவூரணி சட்டமன்ற தொகுதியில் ஒரு இடத்திலும் மாலை ஒவ்வொரு ஊராட்சி பகுதியிலும்பனை விதைககள் நடப்பட்டது.