புதுக்கோட்டை தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

20

புதுக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி வடக்கு ஒன்றியம் ஆதனக்கோட்டையில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டது.