பாளையங்கோட்டை தொகுதி – மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்

13

25/10/2020 அன்று பாளை தொகுதி சார்பாக மாதாந்திர கலந்தாய்வு நடைப்பெற்றது.