பாபநாசம் தொகுதி – மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்

10

04/10/2020 அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை பாபநாசம் சட்டமன்றத் தொகுதியின் மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் சுவாமிமலையில் உள்ள அன்னை இல்லத்தில் நடைபெற்றது.