நன்னிலம் தொகுதி – பனைவிதை நடும் திருவிழா

43

27.08.2020 அன்று நன்னிலம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக பனை விதை நடும் விழா நடைபெற்றது.