திருவாரூர் – புலிக்கொடியேற்றும் நிகழ்வு

23

திருவாரூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட திருவாரூர் வடக்கு ஒன்றியம் கள்ளிக்குடி ஊராட்சி பாலியாபுரம் கிராமத்தில் புலிக் கொடி ஏற்றப்பட்டது.