திருப்போரூர் தொகுதி – மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்

23

11.10.2020 ஞாயிறு அன்று மாலை 2.30 மணியளவில் மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்வில்