திருச்செங்கோடு தொகுதி- கொடியேற்றும் விழா

29
18.10.2020 திருச்செங்கோடு மேற்கு ஒன்றியம் சார்பாக பட்லூர் ஊராட்சியில் மாவீரன் வீரப்பன் அவர்களின் நினைவு  கொடி கம்பம் நடப்பட்டு கொடியேற்றப்பட்டது