தாராபுரம் தொகுதி – புதிய கிளை கட்டமைப்பு கூட்டம்

46

தாராபுரம் தொகுதி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக மூலனூர் ஒன்றியம், எரசினம்பாளையம் பஞ்சாயத்தில் உள்ள நாரணாவலசு கிராமத்தில் (11-10-2020) புதிய கிளை கட்டமைப்பு நடைபெற்றது.