செங்கம் தொகுதி – அலுவலக திறப்பு விழா

119
11.10.2020 – திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக  செங்கத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியின் அலுவலக திறப்பு விழா நடைபெற்றது.