கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி -பனைவிதை நடும் விழா

137

நாம் தமிழர் கட்சி கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக எல்லாபுரம் ஒன்றியம் சார்பாக பெரியபுலியூர் ஊராட்சியில் திருகண்டலம் ஊராட்சியில் ஆகிய பகுதிகளில் பனைவிதை நடும் விழா நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திகும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி-உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா
அடுத்த செய்திகும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி -உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா