எழும்பூர் – ஐயா.அப்துல்கலாம் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்க நிகழ்வு

34

எழும்பூர் தொகுதி 78வது வட்டத்தில் அறிவியல் அடையாளம் ஐயா.அப்துல்கலாம் அவர்களின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து புகழ்வணக்கம் செலுத்தியபட்டது.