இராணிப்பேட்டை தொகுதி – பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களுக்கு வீர வணக்கம்

9

இராணிப்பேட்டை தொகுதி வாலாஜாநகரம் இளைஞர் பாசறை முன்னெடுக்கும் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தப்படுகிறது