மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் – திருப்பத்தூர் தொகுதி

12

06.09.2020) திருப்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி-  கந்திலி தெற்கு ஒன்றியம் மட்றப்பள்ளி ஊராட்சியில் மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் முக்கிய பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறவுகள் கலந்து கொண்டனர்.