தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் – திருச்சி கிழக்கு தொகுதி

35

26.09.2020 சனிக்கிழமை மாலை 7 மணி அளவில் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி சார்பாக தொகுதி கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.