கொடியேற்றும் நிகழ்வு – அண்ணா நகர் தொகுதி

24

அண்ணா நகர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 13.09.2020 105 வது வட்டத்தில் பெரும்பாட்டனார் பூலித்தேவன் நினைவு கொடி கம்பம் திறக்கப்பட்டு கொடி ஏற்றப்பட்டது.