கலந்தாய்வு கூட்டம் – பத்மநாபபுரம் தொகுதி தொகுதி

10

3.9.2020 அன்று பத்மநாபபுரம் தொகுதி கோதநல்லூர் பேரூராட்சி கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.