எழும்பூர் தொகுதி – சாகுல் அமீது- இரா.பத்மநாபன் நினைவேந்தல்

21

நாம் தமிழர் கட்சி எழும்பூர் தொகுதி சார்பாக களப்போராளி தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமீது மற்றும் ஆன்றோர் பேரவை ஐயா.பத்மநாபன் அவர்களுக்கு நினைவேந்தல் நிகழ்வு நடைபெற்றது.