பெருந்தலைவர் காமராஜர், பாட்டன் அழகுமுத்துக்கோன், தாத்தா இரட்டைமலை சீனிவாசன்,தமிழ்கடல் மறைமலை அடிகளார் புகழ் வணக்க நிகழ்வு- செங்கல் பட்டு தொகுதி

25

பெருந்தலைவர் காமராஜர், பாட்டன் அழகுமுத்துக்கோன், தாத்தா இரட்டைமலை சீனிவாசன்,தமிழ்கடல்மறைமலைஅடிகளார் ஆகியவர்களுக்கு புகழ்வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வு 15-07-2020  மாலை 6.30 மணியளவில் மறைமலைநகர் அரவிந்த் அடுமனை அருகே நடைபெற்றது.