கொடியேற்றும் விழா – கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி

23

கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி அரியலூர்
அத்தியூர் இந்திரா நகர் ஆகிய மூன்று இடங்களில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கொடியேற்றும் விழா நடைபெற்றது.