கொடியேற்றும் நிகழ்வு-அரியலூர் தொகுதி

40

அரியலூர் தொகுதி திருமானூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட எரக்குடி கிளையில் கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.

ச.மணிகண்டன்,
தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை செயலாளர்,
அரியலூர் தொகுதி,
9025528049.