கிளை கட்டமைப்பு (ம) புதிய பொறுப்பாளர்கள் தேர்வு – பாபநாசம் தொகுதி

5

பாபநாசம் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக 23/08/2020 அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை கம்பர்நத்தம்,கருப்புமுதலியார் கோட்டை,அருந்துவபுரம்,பாவை நகரம்,பண்டாரவாடை மற்றும் இராஜகிரி பகுதிகளில் கட்டமைக்கப்பட்டு புதிய பொறுப்பாளர்கள் தேர்வுசெய்யப்பட்டனர்.