கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு- அண்ணா நகர் தொகுதி

24

8.8.2020) அண்ணா நகர் தொகுதி 100வது வட்டத்தில் கொரோனா நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையாக பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது,