பொதுமக்கள் மற்றும் காவல்துறையினருக்கு கபசுரக் குடிநீர் வழங்குதல்- வேலூர் தொகுதி

27

வேலூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 21.6.2020 அன்று வேலூர் மாவட்ட எல்லை நிறுத்தப்பட்டுள்ள காவல் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் காவலர்களுக்கு கபசுரக் குடிநீர் மற்றும் சுக்கு* தேனீர் வழங்கப்பட்டது