திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் ஒன்றிய, பாசறை பொறுப்பாளர் பரிந்துரைப்புக்கான கலந்தாய்வு கூட்டம்

9

28.06.2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று திருப்பத்தூர் மாவட்டம், *திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் ஒன்றிய, பாசறை பொறுப்பாளர் பரிந்துரைப்புக்கான கலந்தாய்வு கூட்டம் தக்க பாதுகாப்புடன் சமூக விலகலோடு நடைபெற்றது.