கபசூரண குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு – கீ.வ. குப்பம்

9

இன்று 3 மணியளவில் கீ.வ குப்பம் தொகுதி சேங்குன்றம் பகுதியில் பொதுமக்களுக்கு கபசுரக் குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது..