வந்தவாசி தொகுதி – புதியதாக உறவுகள் இணையும் நிகழ்வு

9

வந்தவாசி சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பெரணமல்லூர் ஒன்றியத்தில் உள்ள மஞ்சனூர் கிராமத்தில் 25 உறவுகள் நாம் தமிழர் கட்சியில் இணைந்தனர்.