கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு- அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி

4

அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி ஆவுடையார்கோவில் ஒன்றியத்தின் சார்பாக ஆவுடையார்கோவிலில் பொதுமக்களுக்கு கபசுரக்குடிநீர் வழங்கப்பட்டது