உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-நெய்வேலி சட்டமன்றத் தொகுதி,

32
நெய்வேலி சட்டமன்றத் தொகுதி, காடாம்புலியூரில் (29-02-2020) அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைப்பெற்றது…