உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் -திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

3
திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக 23-02-2020 காந்தலூர் கிராம நிர்வாக அலுவலகம் அருகில்) உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது…