பொங்கல் விழா குடும்ப விழா/ வேலூர் தொகுதி

57

வேலூர் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 20.1.2020 அன்று பொங்கல் விழா கலந்தாய்வு கூட்டம் நாம் தமிழர் குடும்ப விழாவாக சிறப்பாக நடைபெற்றது.