உறுப்பினர் சேர்க்கை-விளாத்திகுளம் தொகுதி

21

26/1/2020 அன்று விளாத்திகுளம் தொகுதி எப்போதும் வென்றான் பகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது