உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்/திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

8
திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக 25,1.2020, *உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்* நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது…