கொடியேற்றம் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-கொளத்தூர்

10

நாம் தமிழர் கட்சி கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி கிழக்கு பகுதி சார்பில் 22/11/2019 கொடியேற்றம் நிகழ்வு மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடத்தப்பட்டு 200 பொதுமக்களுக்கு மூலிகை செடி வழங்கப்பட்டது.