உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்- செங்கல்பட்டு தொகுதி,

5

செங்கல்பட்டு தொகுதி,மறைமலைநகர் நகராட்சி காந்திநகரில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் 15.12.2019 அன்று நடைபெற்றது