மாவீரர் நாள் நிகழ்வு :உடுமலை

12

மாவீரர்நாள் நிகழ்வு ( 27.11.2019) அன்று  உடுமலை கிழக்கு ஒன்றிய  தலைமையகமான (கல்லாபுரம்) தீரன் குடிலில் மாவீரர் நினைவு நாள் நிகழ்வு நடைபெற்றது.