டெங்குகாய்ச்சல் விழிப்புணர்வு* மற்றும் *நிலவேம்புசாறு வழங்கும் நிகழ்வு

4

6-12-2019 காலை 6:30 முதல்  9 மணிக்கு  திருச்சி மாவட்டம் திருவரங்கம் தொகுதியில்

குழுமணி எம்ஜிஆர் சிலை அருகில்

டெங்குகாய்ச்சல் விழிப்புணர்வு* மற்றும் *நிலவேம்புசாறு வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.