கட்சி அலுவல கட்டுமான பணி துவக்கம்-கொளத்தூர் தொகுதி

6
26.11.2019 தமிழ் தேசிய தலைவர் மேதகு.வே.பிரபாகரன் பிறந்த நாளில் கொளத்தூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி அலுவலக கட்டுமான துவக்க  பணி ஆரம்பிக்கப்பட்டது