மரக்கன்று வழங்குதல் மற்றும் நிலவேம்பு சாறு வழங்குதல்

99

மேட்டுபாளையம் நாம் தமிழர் கட்சி  சார்பாக 06-10-2019 அன்று மரக்கன்று வழங்குதல் மற்றும் நிலவேம்பு சாறு வழங்குதல் நிகழ்வு பெத்திக்குட்டையில் நடைபெற்றது