பனை விதை நடும் திருவிழா- ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி

15

13.10.2019 ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத்தொகுதி சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக பனைவிதை நடும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.