கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு-வானூர் சட்டமன்ற தொகுதி

45
18.11.2019 வானூர் சட்டமன்ற தொகுதி திருச்சிற்றம்பலம் பகுதியில் கட்சியின் கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.