வள்ளலார் புகழ் வணக்க நிகழ்வு-கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி

15

கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி வீரதமிழர் முன்னணி சார்பாக ஐயா வள்ளலார் புகழ் வணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது இதில் அனைத்து நிலை பொறுப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்