கலந்தாய்வு கூட்டம்-மடத்துக்குளம் தொகுதி

10

22.09.2019 அன்று மடத்துக்குளம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் சின்னவீரம்பட்டியில் நடைபெற்றது!!