கலந்தாய்வு கூட்டம்-நாகை மாவட்டம்

10
நாகை நகர கலந்தாய்வுக்கூட்டம்  (11 வார்டு முதல் 36 வார்டு வரையிலான)  பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு கூட்டம்  (2.10.19) மாலை 7 மணிக்கு நடைபெற்றது.